Regulamin

§1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników którzy rejestrują się w serwisie www.menmeet.pl, zwanym dalej MenMeet.

§2 Użytkownicy MenMeet

 1. Użytkownikiem MenMeet może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Rejestrując się w MenMeet wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez MenMeet zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.) w zakresie niezbędnym do działania portalu. Dane użytkowników nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom.
 3. Użytkownik ma prawo do:
  - dodawania, zmiany oraz usuwania zdjęć. Publikując zdjęcia w MenMeet oświadczasz że jesteś ich autorem, bądź masz zgodę i uprawnienia określone prawem na ich rozpowszechnienie. Zdjęcie powinno wyraźnie przedstawiać użytkownika
  lub dowolną część jego ciała.
  - uzupełniania, zmiany oraz usuwania w dowolnym momencie swoich danych podanych w profilu.
  - korzystania z dostępnych funkcji serwisu przestrzegając panujące tu zasady.
 4. Użytkownikom zabrania się:
  - publikacji nie swoich zdjęć, zdjęć na których niema użytkownika, zdjęć i treści które naruszających prawa osób trzecich, nawiązujących do: przemocy, obrazy innej osoby, nienawiści, nie tolerancji, zdjęć z udziałem zwierząt i dzieci.
  - używania wulgarnych oraz obraźliwych słów w komentarzach, opisach, loginie, na tablicy i w prywatnych wiadomościach.
  - reklamy w profilu jakichkolwiek produktów, usług lub portali.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści oraz zdjęcia publikowane na swoim koncie jak i treść i formę swoich wypowiedzi w komentarzach , prywatnych wiadomościach itp.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego powiadomień (w tym newsletter), reklam i innych treści na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
 7. Rejestrując się i korzystając z serwisu, użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§3 Administratorzy MenMeet

 1. Administracja MenMeet może odmówić publikacji danego zdjęcia bądź usunąć je bez podania przyczyn, gdy zdjęcie nie spełnia warunków podanych w §2. Umieszczenie zdjęcia niezgodnego z regulaminem skutkuje blokadą konta.
 2. Administracja MenMeet ma prawo usunąć dane podane w profilu oraz treści komentarzy, gdy te naruszają §2 regulaminu, są niezgodne z prawem, działają na szkodę MenMeet oraz naruszających dobre obyczaje.
 3. Administracja MenMeet ma prawo zablokować lub usunąć konto użytkownika jeżeli ten jeden bądź więcej razy złamał zasady niniejszego regulaminu.

§4 Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Administracja MenMeet nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
 2. Administracja MenMeet nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego użytkownika.
 3. Administracja MenMeet nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe poniesione przez użytkownika które powstały na skutek uczestnictwa w MenMeet.
 4. Administracja MenMeet nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu oraz nieprawidłowe funkcjonowanie MenMeet.

§5 Likwidacja konta

 1. W razie likwidacji konta dane i zdjęcia użytkownika będą trwale usunięte z serwerów.

§6 Zmiany regulaminu

 1. Administracja MenMeet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w na stronie http://www.menmeet.pl/index.php?inf=regulamin.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej weryfikacji postanowień regulaminu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Wyłączne uprawnienia do interpretacji niniejszego Regulaminu należą do jego twórców.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania prosimy zgłaszać przez formularz kontaktowy serwisu.

warminsko-mazurskie podlaskie pomorskie zachodnio-pomorskie mazowieckie lubelskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnoslaskie łódzkie podkarpackie swietokrzyskie opolskie slaskie malopolskie

Wybierz region

Kim Jesteśmy?

20-06-2010 20:47

MenMeet.pl to portal, który udostępnia mężczyznom o orientacji bisex lub gay możliwość kontaktowania się ze sobą w sposób dyskretny i nie krępujący. Mile widziane użytkownicy który lubią tematy bear, skóry, mundury, daddy, sneakers i inne fetysze. Dbamy o prywatność, dlatego umożliwiamy dostęp do Twojego profilu wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom, tworzącym wspólnotę naszych członków ... czytaj dalej

Powered by socialo.pl
Copyright © MenMeet.pl - społeczność gay & bisex
gay randki, gay anonse, gay ogłoszenia, bi randki, bi anonse, bi ogłoszenia, gay bear, skłry, mundury, daddy, sneakers